Tiltak mot smågnagarar på gardsbruk, autorisasjonskurs

Autorisasjonskurs mot smågnagarar er for dei som ønskjer å handtere mus- og rotteproblem på eige gardsbruk.
 
Vilkåra for å få godkjenning er at ein eig eller leiger landbrukseigedom og har godkjent autorisasjon i plantevernmiddel frå tidlegare. 
 
Kursinnhald:
– Skadedyrforskrifta og lovverket
– Gnagera sin biologi, kjenneteikn og livssyklus
– Førebyggjande tiltak mot gnagerar
– Integrert skadedyrkontroll
– Rodemticid og åtestasjonar
– Avsluttande autorisasjonsprøve
 
Kurslærar: Jostein Skår Støfring
Pris: 1800 kr. pr deltakar (inkl. lunsj og eksamensavgift)
Stad: Førde vidaregåande skule, avdeling Mo
Arrangør: Mo kurssenter v/Førde vidaregåande skule
Kursansvarleg: tlf.: 974 77 214
 
Påmeldingsfrist: 9.mars
 

Dato

14 mar 2024
Utløpte arrangementer

Tid

09:00 - 15:30

Lokal tid

  • Tidssone: America/New_York
  • Dato: 14 mar 2024
  • Tidspunkt 04:00 - 10:30

Stad

Førde
Mo