Kursoversikt

Arrangør Dato Kurstittel Stad
SJH 17. nov Det nye - skape god utvikling og vekst gjennom god leiing. Førde
NLR Vest SA 20. nov Kurs i Praktisk HMS-arbeid Mo og Øyrane
MoyVGS 21. nov - 22. nov Bruk av motorsag 6819 Førde
MoyVGS 29. nov Varme arbeid Førde
MoyVGS 23. jan - 24. jan Bruk av motorsag 6819 Førde
MoyVGS 6. feb - 8. feb Plantevernkurs Førde
MoyVGS 14. feb Plantevern - eksamensdag Førde
MoyVGS 26. feb Trygg og sikker handtering av storfe Førde
MoyVGS 28. feb Plantevern - eksamensdag Førde
MoyVGS 1. mar Plantevern - fornying Førde
MoyVGS 7. mar Sikring av last Førde
MoyVGS 11. mar - 15. mar Laftekurs 6819 Førde
MoyVGS 19. mar - 21. mar Foredling av kjøt 6819 Førde
MoyVGS 30. aug - 31. aug Agronomutdanning for vaksne 6819 Førde