Kursoversikt

Arrangør Dato Kurstittel Stad
NLR Vest SA 28. aug - 29. aug Kompetanseprogram for hold og slakt av fjørfe Samnanger
MoyVGS 10. sept Traktorkurs 6819 Førde
NLR Vest SA 17. sept - 19. sept Strategisk nærings- og produksjonsutvikling (SNOP 2018) Isdalstø
MoyVGS 28. sept - 29. sept Stillaskurs 6819 Førde
HordalandBondelag 19. okt - 20. okt Samling: Ung bonde i Hordaland Voss
MoyVGS 25. okt Maskinførarkurs Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvensar 6819 Førde
MoyVGS 26. okt - 27. okt Bruk av motorsag 6819 Førde
MoyVGS 1. nov Trygg og sikker handtering av store husdyr (storfe) Førde
MoyVGS 8. nov - 9. nov Maskinførarkurs Modul 2.1 Masseforflyttingsmaskiner 6819 Førde
MoyVGS 13. nov - 15. nov Foredling av kjøt 6819 Førde
MoyVGS 15. nov - 16. nov Maskinførarkurs Modul 2.2 Truck Førde
MoyVGS 29. nov Varme arbeid Førde
MoyVGS 6. feb - 8. feb Plantevernkurs Førde
MoyVGS 14. feb Plantevern - eksamensdag Førde
MoyVGS 28. feb Plantevern - eksamensdag Førde
MoyVGS 1. mar Plantevern - fornying Førde
MoyVGS 7. mar Sikring av last Førde
MoyVGS 11. mar - 15. mar Laftekurs 6819 Førde
MoyVGS 30. aug - 31. aug Agronomutdanning for vaksne 6819 Førde