Om Landbrukskurs.no

Landbrukskurs.no er for alle tilbydarar  av landbruksretta kurs i Vestland  – samt alle i næringa som søkjer ulike typar kurs.

Som utdanningsaktør finn fylkeskommunane det naturleg å informere om ulike kurs- og opplæringstilbod.

Vi oppmodar alle kurshaldarar om å leggje inn sine kurs her, og at dei som søkjer kurs, klikkar seg inn på sida.

Vestland fylkeskommune står som eigarar av Landbrukskurs.no. Seksjon for naturressurs, landbruk og reiseliv er ansvarleg redaktør.