Inspirasjonskonferanse

I Ålfoten i Nordfjord blir det laurdag 18.mars ein inspirasjonskonferanse.

 

Konferansen er open for absolutt alle som ynskjer å delta, men hovudmålgruppa er dei som har ein gard dei ynskjer å videreutvikle. Vi håpar det kjem folk frå heile Nordfjord og Sunnfjord, men som sagt er ALLE hjarteleg velkomne. Det gjeld og dei som ikkje har ein gard, men som likevel ynskjer å få med seg foredraga. 

 

Temaet er kva moglegheiter ein har utover tradisjonelt jordbruk. Då t.d gardsturisme, utvikling av nisjeprodukt, produksjon av mat eller drikke, overnatting, kreative påfunn og løysingar, osv. 

 

Føredragshaldarar:

Vestland Fylkeskommune 

Humørbonden 

Birdbox by Livit

Påldtun

Gardsbrenneriet 

Sølvane Gard

Nordfjordsmak 

 

Påmelding innan 11.03 til inspirasjonskonferansen@gmail.com . Meld ifrå om evt allergiar. 

 

Deltakaravgift: Kr. 200,- pr.pers inkludert lunsj.  

 

BLI INSPIRERT – BLI MED!

Takk til Vestland Fylkeskommune for delfinansiering av konferansen.

Følg oss på facebook: Inspirasjonskonferansen