Modul 3.1 Praktisk bruk av masseforflytningsmaskiner

Etter gjennomført Modul 2.1 i Masseforflyttingsmaskiner må ein gjennomføre Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner, før bedriftsopplæring gjennom fadderordning Modul 4.1 som er på 32 timar.

Oversikt

 • Maks. deltakerantall: 16
 • Kurslengde: 8 timer
 • Kompetansebevis: Kursbevis for gjennomført Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner
 •  
 • Kontaktperson: Torbjørg Grimsbø Eskeland mob. 974 77 214

Kursinnhold

 • Gjennomgang av anleggsmaskin
 • Oppbygging og bruk 
 • Dagleg og periodisk vedlikehald og kontroll
 • Sikkerheit og faremoment ved bruk av anleggsmaskiner

 

Etter dokumentert bedriftsopplæring er det tilbod om oppkøyring ved Mo kurssenter. Bestått oppkøyring gir sertifikat frå Sentralregistret for sikkerheitsopplæring(SFS) etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Kursavgift: 1800,-

Kursplass som vert avbestilt etter påmeldingsfrist, vert belasta med halv kursavgift.

Påmelding: 

Modul 3.1 Praktisk bruk av masseforflytningsmaskiner (pameldingssystem.no)

 

 

 

 

 

 

Dato

28 okt 2023
Utløpte arrangementer

Lokal tid

 • Tidssone: America/New_York
 • Dato: 28 okt 2023

Stad

Førde
Mo